Công ty Rich Farm sau một thời gian đi vào hoạt động ngày càng lớn mạnh về chiều rộng và chiều sâu, tạo được niềm tin của khách hàng, chính niềm tin đó công ty may mắn có cơ hội nhận được giải thưởng Lương Định Của ngày 11 &12 Tháng 12 năm 2020 và vinh dự nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ đồng thời tham dự đại hội tài năng trẻ toàn quốc lần thứ 3 năm 2020.

Giám đốc:Lê Thị Vân được vinh dự đại diện có bài phát biểu với phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn phòng chính phủ để trình bày những thành tựu và đề xuất với chính phủ những vấn đề về phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao.


công ty xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng, bạn bè, mong tiếp nhận được sự ủng hộ từ các cấp chính quyền, khách hàng, bạn bè và đối tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *