+ Cung cấp nước nhỏ giọt, phun mưa, phun sương cho các loại cây trồng
+ Hệ thống tưới, hệ thống tưới nước và châm phân bón tự động, kiểm soát khí hậu tự động

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *